Nove tehnologije u obrazovanju i Concord Language School - utisci I deo


Concord Language School tradicionalno posećuje predavanja na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju. Ovog puta, da bismo nama ali i našim kolegama olakšali primenu noviteta u nastavi i radu, pripremili smo rezime vrlo korisnih predavanja. 


Aktuelni trendovi u HR-u, korak napred

Radmila Tanasijević (Unicredit banka)


Poslovna ekonomija doživljava veliki broj promena u skladu sa digitalizacijom i sveopštim promenama na tržištu rada. GIG economy je novi termin koji podrazumeva ekonomiju honorara tj. angažman zaposlenih za posao i rad koji je potreban na ili za vreme koje je potrebno. Promena poslovne ekonomije ogleda se u tome što će za 5 do 6 godina globalno 2/3 zaposlenih činiti takozvani milenijumci čiji su glavni kriterijumi u odabiru radnog mesta: Kontinuirani razvoj, Obuke tj.mentoring, i naposletku plata.
Organizacija samog posla unutar kompanija prelazi na organizaciju rada u timovima, tj.mrežama timova koji se prave na osnovu zajedničkih karakteristika pripadnosti (kultura, mentalitet,m profesionalna usmerenost) i mogućnosti timskog doprinosa poslu.
U HR-u se izdvajaju 4 velika trenda u poslednje vreme:
ü  Mobile (40% populacije), upotreba mobilnih telefona
ü  Cloud base tehnologija
ü  Social (društvene mreže) u svrhu HR-a, Facebook work
ü  Data, strukturisano i organizovano sortiranje podataka, postojanje gotovih rešenja na bazi unesenih iskustava/situacija
Šta zaposlene održava zadovoljnim i zainteresovanim za doprinos kompaniji?
Agile metodologija ili transparentna komunikacija, engagement zaposlenih, uključenost u proces rada, odlučivanja i usmeravanja kompanije. Pripritet HR-a i dalje je zadovoljstvo zaposlenih.
Razvoj aplikacija i platformi za HR: Trello, Workplace i sl.

Digitalno okruženje u nastavi stranih jezika
Marina Milovanović, Singidunum University


Pojava i korišćenje mnogobrojnih aplikacija za učenje stranih jezika kao i evidenciju napretka učenika opšte je prihvaćeni trend u ovom domenu. Na Singidunum fakultetu npr.celi predmeti imaju svoje stranice gde profesori uploaduju materijale koje studenti mogu sami da downloaduju. Marina se bavila načinima poboljšanja komunikacije između profesora i studenata. Načini pomoću kojih je ostvarila veću umešanost i aktivnost studenata koji koriste digitalno okruženje a  koji su urodili plodom su sledeći:
ü  Kahoot.it aplikacija za učenike na kojoj rade razna vrste pripremljenih kvizova
Getkahoot.com aplikacija za profesore gde sami mogu da kreiraju kvizove koje žele, u skladu sa jedinicama koje se trenutno obradjuju
ü  Facebook – formiranje stranice na facebook-u na osnovu gradivnih jedinica koje su obrađene, npr. određena tematika: hrana i gastronomija, gde studenti sami slikaju i uploaduju slike uz koje pišu nazive na ciljanom jeziku. Ovaj način se takođe može koristiti za obimnije partije i kompleksnije spojeve reči i izraza koji se pišu u vidu komentara ispod slika
ü  M Tutor program razvijen na samom fakultetu koji obuhvata elektronsko testiranje koje je automatski programirano da odmah daje rezultate. Štedi se vreme, potrošni materijal.
Test sadrži 300 pitanja na kojima se radi uzorak od 30 pitanja za vreme do 20 min. Učenici su pokazivali dobre ocene i rezultate a način merenja znanja je brz, efikasan i pouzdan.

IKT u nastavi stranih jezika: Unapređuje nastavni proces, motiviše učenike i daje dobr rezultate pa je nastava stranih jezika bez njih u današnjem digitalnom vremenu nezamisliva.

Uspeh je jednostavno ljudski
Nađa Kozlovački, SAPAkcenat ovog predavanja jeste upravo na ljudskim resursima i njihovom unapređenju i razvoju ali i davanju odgovarajućih uslova za rad koji doprinose još boljoj produktivnosti i uspehu same kompanije. Samim tim: uspeh kompanije je “jednostavno ljudski” jer jer reč o uspehu svakog pojedinačnog člana kolektiva. Po anketama koje su sprovođene u kompaniji SAP ali i nekim drugim sličnim kompanijama nivo zadovoljstva zaposlenih, koji je u direktnoj vezi sa produktivnošću, meri se svakako standardnim parametrima kao što su: zadovoljavajuća zarada, sredstva za rad npr. službena kola, poštovanje radnog vremena, odgovarajućih dana za dnevni, nedeljni i godišnji odmor, prijava tj. zdravstveno i socijalno osiguranje zaposlenih i sl.  Pitanje koje se postavlja jeste zašto je potrebno ulagati u radno okruženje i da li su neka ulaganja, kao što je slučaj npr. sa kompanijom Google, potpuno opravdana? Sa stanovišta HR-a, koji svakako svoj rad prilagođava ukupnom budžetu i politici kompanije, svako ulaganje u radno okruženje i uslove rada zaposlenih se višestruko isplati jer doprinosi njenom uspehu.
Poboljšanje ove veze, tj. usklađivanje kompetencija, kvalifikacija i profila zaposlenih sa potrebama radnih mesta mogu da ostvare razni kreirani softveri koji automatski daju predlog koji bi kandidat bio dobra osoba za odgovarajuće dužnosti i radna mesta.
Na ovaj način usklađivanje se odvija brzo i efikasno a nivo zadovoljstva zaposlenih ostaje odgovarajući uzimajući u obzir da se u celom procesu razmatra i sam profil zaposlenog.


M-učenje – zašto nam je potrebno?
Dragan Đurđević, SkillsPredavanje se odnosi na opšteprihvaćen način sticanja novih znanja a koji se odvija preko mobilnog telefona. Svima dobro poznat termin e – learning koji se u potpunosti odomaćio ali i zahteva postojanje i upotrebu kompjutera polako ali sigurno se upotpunjuje novim terminom m – learning ili učenjem preko mobilnog telefona. Prednosti ovog načina učenja su svakako fizička mogućnost da se sprovodi gotovo svugde (posebno u vremenu transporta, putovanja od kuće do posla i obrnuto itd...) i da su sadašnji mobilni smart telefoni podržani velikim brojem aplikacija preko kojih se mogu učiti novi sadržaji. Razvoj i doprinos koji mobilni telefoni daju komunikaciji sada se prenosi i na nove sfere, kao što je samo učenje. Primena m – learninga je neizostavni momenat digitalnog razvoje i evolucije te se u skladu sa tim mi kao pojedinci njoj prilagođavamo i treba da budemo što svesniji svih pozitivnih strana i mogućnosti koje nam pružaju mobilni telefoni danas.

Moćni Power Point i druga blaženstva haj-teka
Jana Živanović, Velika Britanija


Veoma zanimljivo i korisno predavanje tj.podsetnik u koje svrhe tokom nastave koristimo i možemo koristiti Power Point u cilju boljeg usvajanja različitih sadržaja u učenju stranih jezika. Glavni delovi koji su u praksi dali dobre rezultate su:

ü  Revizija gramatike, kratka prezentacija određene gramatičke partije predstavljena kroz pravila i primere
ü  Revizija vokabulara, reči, izraza, idioma
ü  Vežbe pisanja, prikazan tekst, rečenice ili sintagme u kojima ciljano nasumično postoje greške u pisanju, testiranje znanja pisanja
ü  Diskusije i konverzacija – Slike pomoću kojih se razvija diskusija, tj.konverzacija na određenu temu u vezi sa aktuelnom tematikom lekcije, vežbe govora i produkcije

Upotreba power pointa kao i svakog sadržaja koji se emituje na ekranu u učionici fizički učenike odvaja od pogleda uprtog u knjigu ili pisani tekst, usmerava na nastavnika i ostale polaznike i time po govoru tela ruši barijere koje se prirodno stvaraju u određenim situacijama (npr. kontinuirano čitanje nekog teksta ili izrada pisane vežbe sa gramatikom i sl...)

Nataša Đurica, prof.italijanskog 

Популарни постови са овог блога

Four simple and fun hacks for improving your Serbian in Belgrade

Upotreba ludičkih aktivnosti u nastavi stranih jezika

Da nas učenje stranih jezika čini pametnijim već je poznato. Procitajte u nastavku koje to sve kompetencije usavršavamo i unapređujemo dok učimo novi jezik i kako to doprinosi našem opštem napretku.