Upotreba ludičkih aktivnosti u nastavi stranih jezika

Kod nastavnika se često javlja teško pitanje „Kako približiti gradivo svojim učenicima i učiniti ga što interesantnijim?“, a odgovor je vrlo lak – kroz upotrebu ludičkih aktivnosti.

Ludičke aktivnosti tj. igrice su postale sastavni deo nastave. Sve se više koriste u nastavne svrhe i čine časove mnogo zanimljivijima. Nije važno koji je uzrast, niti nivo znanja polaznika u pitanju, svi vrlo rado učestvuju u njima.

Zašto baš ludičke aktivnosti?
  • ·         Podstiču motivaciju kod učenika
  • ·         Imaju edukativan karakter
  • ·         Smanjuju strah od greške
  • ·         Razvijaju socijalne veštine među polaznicima
  • ·         Deca kroz igru, potpuno nesvesno, uče
  • ·         Stvaraju pozitivnu atmosferu na času
      

Mogu se koristiti prilikom usvajanja novog gradiva, ili pak, kada se obnavlja leksika ili prethodno obrađena gramatička partija. Ludičke aktivnosti mogu da se primenjuju u svrhu razvijanja sve četiri osnovne jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i komunikacija na stranom jeziku.

Evo nekoliko omiljenih ludičkih aktivnosti naših polaznika:

-  „Iks-oks“ – može se koristiti za ponavljanje određenih glagolskih oblika, leksike, brojeva i sl. Ovakve igre razvijaju nivo pozitivnog „takmičarskog duha“, što kod polaznika, naročito najmlađih, predstavlja dodatni nivo motivacije.

-  „Pokodi ko sam“ – kada učenici predstavljaju određenu poznatu ličnost, dok ostali postavljaju jednostavna pitanja, na koja se odgovara sa „da“ ili „ne“ i pogađaju identitet te ličnosti. Ova igrica se može upotrebiti i na još jedan način. Naime, učenik treba da opiše jednu osobu u grupi, a ostali pogađaju o kome je reč. Na taj način se obnavljaju i uče reči koje koristimo za opis ličnosti.

-  „Zmije merdevine“ – svako ima svog piona kojim se kreće po talonu za igru. U ovoj igrici zadaci mogu biti najrazličitiji, od formiranja rečenica, preko ponavljanja leksike, do postavljanja pitanja. Na ovaj način se vežba komunikacija na ciljnom jeziku. 


- Pesmice – zasigurno jedan od najdražih oblika ludičkih aktivnosti naših polaznika. Kroz slušanje pesama, polaznici mogu da usvoje novi glagolski oblik ili da vežbaju leksiku dopunjavanjem reči. 

Kviz – vrlo korisna ludička aktivnost, može se primenjivati i u radu sa većim grupama. Pokazalo se kao vrlo pozitivan način  razvijanja socijalnih veština među polaznicima.

„Igra uloga“ (role-play) – omogućava polaznicima da zamisle situacije van okvira učionice. Kroz upotrebu ove nastavne aktivnosti, učenici usvajaju vrlo korisne izraze koje će kasnije moći da koriste u realnim situacijama kada se nađu u zemlji čiji jezik izučavaju. 


Ovo su samo neki od predloga upotrebe ludičkih aktivnosti u našoj školi. Na nama, profesorima, je da ih uvek dodatno obogaćujemo i prilagođavamo potrebama svojih učenika. Ukoliko želite da se oprobate u nekim od ovih sadržaja, dođite da se družimo i da, kroz igru, učimo zajedno.

Pripremila: Emilija Radojčić, profesor italijanskog jezika, član našeg tima


Коментари

Популарни постови са овог блога

E Allora? - Šta ustvari znači "allora" na italijanskom i u kojim momentima komunikacije ga možemo koristiti...

Keep It Real